Əsrlərin yadigarı, Pir Hüseyn Xanəgahı – VİDEO

Pirsaatçay xanəgah kompleksi abidəsinin üzərindəki kitabələrdən məlum olduğu kimi Şirvanşahların Kəsrani nəslindən olan III Fəribürz və II Axsitanın zamanı, yəni XIII əsrdə tikilməyə başlayıb.

Abidə 1939–1940-cı illərdə hərtərəfli ölçülüb tədqiq edilib, daha sonralar, 1956–1965-ci illərdə bu kompleksdə bir sıra bərpa işləri aparılıb.

Kompleksin əsas binası XIII əsrdə tikilmiş Şeyx Pir Hüseyn Şirvaninin məqbərəsidir. Şeyx Hüseyn Şirvani türbəsinin içərisindəki qəbir sənduqəsinin üzərini örtən kaşılar olduqca qiymətli sənət əsəridir.

Memarlıq qoruğunun görüntüləri Baku TV-də:

0.31027913093567